März 2020: Assemblée Générale - Dons'en fir d'Kriibsfuerschung vum Dr. Diederich (10 000,-), Ankaa Project asbl (10 000,-), Association Don de Moëlle asbl (5 000,-)

März 2019: Assemblée Générale - Iwerrechung vun den Dons'en aus dem Verkaf vun de Bicher am Joer 2018

März 2018: Assemblée Générale

©2021 Bicherfrënn. Design AACS Media